Trauma Release Exercises

Kroppen lagrer minner i kroppen. Trauma/Tension Relase Exercises (TRE) hjelper deg å slippe dype psykosomatiske spenninger. Vår erfaring er at øvelsene kan fungere kraftigere i forbindelse med en meditasjonspraksis, og når du får løst opp i grunnleggende spenninger kan du også gå dypere i meditasjonspraksisen. Du trenger kun en time for å lære øvelsene, men vi anbefaler at kommer til oss over tid slik at vi kan hjelpe deg å dosere øvelsene, forstå hva som skjer og følge opp forandringene når du avdekker nye lag av deg selv.


Jeg har nå prøvd metoden en rundt 10 ganger og har ved alle anledningene kommet i kontakt med kroppen min og følelse av tilstedeværelse på en måte jeg ikke har opplevd tidligere. Etter at jeg har gjennomført et TRE-rituale har kroppen vært roligere, pusten dypere og tankene klarere.

– Toppleder og gründer

Les hele brevet her…


Priser – trauma release exercises (TRE)


Trauma Release Exercises (TRE) er en metode som er beskyttet både med copyright og som varemerke. Magnus Andersson er sertifisert til å undervise TRE.

Privatundervisning – hvordan fungerer det?

Du kan lære TRE fra en bok, men jeg anbefaler at du gjør det i veiledning/privatundervisning. I så fall får du en mulighet til å snakke om hvordan det er å gjøre øvelsene og du får være sammen med noen som kan ta imot dine reaksjoner, følelser og tanker.

Når du kommer for første gang må du booke 85 minutter. Det tar en stund å gjøre øvelsene, og vi trenger tiden til å snakke om hvordan du bruker øvelsene på egen hånd. Etterpå får du en enkel beskrivelse av øvelsene.

Du trenger kun å komme en eneste gang for å lære øvelsene. De er ikke noe du skal lære å «beherske» eller å bli god i. Likevel, det kan være fint å gjøre dem sammen med meg et par eller tre ganger. Etter dette trenger du ikke veiledning før øvelsenes skyld, men vi kan gjerne bruke øvelsene i terapeutiske samtaler.

TRE er for alle

TRE er for alle, altså ikke bare for de som har såkalte ”harde traumaer” å jobbe med. Dr. David Bercelli, som har skapt systemet, skiller på myke og harde traumer. Heldigvis er de fleste av oss ikke blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep eller krig, som er harde traumaer, men alles kropper preges i noen utstrekning av myke traumaer. Enhver hendelse som har virket stressende på et menneske uten at man har kunnet få et adekvat fysisk, psykologisk og kognitivt utløp for disse hendelsene er et mykt trauma. Det kan være spesielle hendelser eller hendelser som strekker seg over tid, som ditt forrige ekteskap eller det å ikke ha en optimal barndom (og hvem har egentlig det siste?). Du trenger ikke å ha noe spesielt å jobbe med for å lære deg TRE. Du trenger egentlig bare å være nysgjerrig på deg selv, din kropp og ha en åpenhet for at den kan være relatert til din psyke for å få utbytte av øvelsene.

Hva er problemet?

Når vi blir opprørte eller skremte blir vi først spente. Er det tilstrekkelig ille begynner vi å riste etter hvert. Det er imidlertid ganske få som tillater seg det siste. I vår kultur forventes vi vise noen følelser, men ikke for mye av dem, og andre skal vi holde tilbake fullstendig. Det å begynne å riste av opprørthet ville uansett være å gå skammelig langt over streken for hvordan man burde oppføre seg! Vel, vårt nervesystem er av en annen oppfattelse. Uten adekvat utløp setter opplevelsene seg i kroppen. Det kan være at du ikke har fått spille på hele ditt følelsesregister som barn eller voksen eller det kan være spesielle situasjoner (harde traumaer) som umiddelbart satte spor i kroppen.

Hva TRE gjør

TRE fremkaller disse reaksjonene på ny. Det er en serie på syv øvelser, og programmet tar omtrent en halvtime å gjennomføre. Kanskje høres det slitsomt ut fysisk eller psykisk, men det trenger ikke å være det. Fysisk handler det om avslapping, ikke om hard trening. Mentalt er det slik at øvelsene er mekaniske i den betydningen at det virker uten at vi trenger å gå inn i vår historie, i våre fortellinger, for at de skal virke. De går direkte i dialog med de dypeste lagene i hjernen hvor grunnleggende følelser og sensasjoner er lagret.

Reaksjoner

Noen får sterke opplevelser og andre opplever øvelsene bare som behagelige. Det er imidlertid viktig å skjønne at øvelsene ikke skal føre deg tilbake til traumaet. Dette handler ikke om å gjenleve situasjonen. Det ville i denne sammenhengen vært å re-traumatisere deg og din kropp. Isteden handler det om å gå inn i spenninger som er blitt skapt gjennom din historie og å gradvis slippe disse. Derfor trenger du ikke å gå til en legitimert psykolog for å lære TRE, og det er sikkert å gjøre det på egen hånd – i all fall om du har periodisk oversyn og hjelp fra en sertifisert utøver av TRE.

Hvorfor veiledning?

Øvelsene er altså så enkle at du kan gjøre dem på egen hånd, og du kan godt lære dem selv fra en av Bercellis bøker. Likevel bør du komme hit for å lære deg øvelsene av flere grunner. Det er ikke bare fordi at du skal gjøre øvelsene riktig. På et første plan handler det om å se her-og-nå hvor du er. Noen blir utålmodige og ønsker å gå altfor langt. De ønsker å gjøre altfor mye på en gang. Andre er redde og trenger en liten oppmuntring på veien. Dette finner vi mye lettere ut av sammen. Det kan også være slik at det meste av en reaksjon kommer i etterkant. Det kan være vanskelig på egen hånd å identifisere reaksjonen, og det kan være vanskelig å vite hvordan man bør porsjonere øvelsene for å utvikles optimalt uten å gå for langt slik at man opplever en re-traumatisering. Videre oppstår det jo ting når vi gjør øvelsene. Når vi er sammen kan vi finne ut av hva det er som skjer. Min oppgave er å gi deg trygghet og support, og støtte deg i å møte det som kommer opp. Det er lett å flykte fra hva som er, og det kan gjøres svært så subtilt. Det er viktig å la kroppen gjøre sitt arbeid. Når du utøver sammen med en lærer kan vi hele tiden observere fra hvilket nivå du snakker om opplevelsen (vel, dette er min jobb, så du vet ikke nødvendigvis i der-og-da hvorfor jeg stiller de spørsmålene jeg gjør). Så handler det om hvordan vi til slutt integrerer opplevelsene i hele vårt vesen. Grovt sett har vi intellekt, følelser og sensasjoner, og alle disse tre skal spille på lag for at vi skal oppleve virkeligheten som hel.

Mer om TRE

Det finnes utallige video om TRE på YouTube. Dette er første delen i et halvtimelangt intervju med Dr. David Bercelli selv, skaperen av TRE.

NYHETSBREV

MEDITASJONSTIPS | MINDFUL MIDDAG

RETREATER | KONSERTER | KURS KAFFEMEDITASJON

Vi snakkes!