Mindfulness

Hva er mindfulness?

Ordet er en oversettelse av pali-ordet «sati», som betyr «mindfulness» eller «oppmerksomhet». Mindfulness handler om å være nærværende med det som er, uansett vi snakker om sosiale relasjoner, sittende meditasjon, jobb, trening eller hva du gjør i løpet av dagen. I mindfulness gjør vi dermed øvelser for alle sansene. Kroppsscanningen er en av de mest grunnleggende øvelsene. Ellers er det øvelser for hørsel, syn, smak, lukt, følelse (taktil, altså å ta på ting), og ikke minst er der mange øvelser for hvordan vi tenker.

Mindfulness på norsk

Det vanligste oversettelsen av «minfulness» til norsk er «oppmerksomt nærvær», og man snakker også om å være «sansevar». I dagligtalen er det imidlertid låneordet «mindfulness» som har vunnet frem.

Mindfulness, meditasjon og våkent liv

I mindfulness gjør vi også sittende meditasjon med lukkede øyne. Dette er kjernen i mindfulness. Det er i meditasjonen vi forbereder oss slik at vi alltid skal kunne være nærværende i alt hva vi gjør. De andre øvelsene hjelper oss til å bli mer nærværende i livet utenfor den sittende meditasjonen. Og noen ganger er disse øvelsene så sterke at de kan ses på som meditasjoner i sin egen rett.

Meditasjon vs. Mindfulness

På slutten av 1970-tallet skapte Jon Kabat-Zinn et program han kalte «Mindfulness-basert stress-reduksjon» (MBSR). Programmet var til for å hjelpe kronisk syke, men det brukes nå for mennesker med alskens problemer, for stress og for nysgjerrige mennesker som ønsker å leve et mer fullt og godt liv. Når vi i dag snakker om «mindfulness» er det ofte Kabat-Zinns program og fortolkning av den buddhistiske praksisen vi viser til. Styrken ved MBSR er at det er et standardisert åtteukersprogram, og det har dermed vært en takknemlig oppgave å forske på MBSR. Mye av forskningen på meditasjon er dermed nettopp gjord på MBSR. Likevel er det viktig å påpeke at mindfulness kan være mye mer enn MBSR-programmet.

MBSR-kurs

Det er primært Magnus som underviser i mindfulness. Jeg har en utdannelse som i omfang tilsvarer hva som kreves for å bli lærer i MBSR. Jeg gir ikke kurs i MBSR, men jeg trekker veksler på strukturen i MBSR-kursene, som jeg syns er kraftfull. Jeg tenker at en meditasjonslærers aller viktigste kvalifikasjon er lærerens egen praksis. Gjennom å undervise mindfulness uten å være bundet til opplegget i MBSR kan jeg bruke øvelser jeg har et personlig forhold til og som jeg formidler bra (MBSR er et strikt program der du som lærer er forpliktet til å bruke bestemte øvelser). Jeg kan bruke min kompetanse som gestaltterapeut (under utdanning, men tar klienter fra høsten 2017) og min ekspertise i kroppsbevissthet som jeg har oppøvd gjennom mange år som tangolærer og -danser. Dessuten kan jeg lage spesialkurs for bestemte målgrupper der det er helt nødvendig å bruke andre øvelser enn de standardiserte MBSR-øvelsene.

NYHETSBREV

MEDITASJONSTIPS | MINDFUL MIDDAG

RETREATER | KONSERTER | KURS KAFFEMEDITASJON

Vi snakkes!