Hvordan en kurskveld ser ut

Det varierer selvfølgelig fra kurskveld til kurskveld, men her er en ganske typisk kurskveld.

Kort meditasjon

Jeg er opptatt av at kurskveldene skal være praktiske og at vi skal få gjort en god del øvelser. Dermed begynner vi nesten alltid med en kort meditasjon, og det setter oss ofte i stemning for resten av kvelden.

Dele erfaringer

Deretter deler vi erfaringer siden sist gang (eller presenterer oss første gang). Dette ser jeg som minst like viktig som selve meditasjonen og undervisningen. Alle skal bli sett, og alle skal få luftet utfordringer og seire. Deltagerne pleier å si at de føler seg inspirert av de andre, uansett det er fordi noen forteller at de sover bedre, at de har håndtert ting annerledes på jobben eller i en relasjon, at de har fått til langmeditasjoner eller kanskje integrert mikro-meditasjoner (opp til tre minutter) i hverdagen, eller for den delen at de ikke fått til å meditere i det hele tatt, som gjør at vi alle blir inspirerte til å ikke måtte være perfekte og prestere høyt.

Som kursleder bruker jeg ofte erfaringene til å ta opp det jeg likevel ønsker å undervise i løpet av kurset, og jeg syns det er en god måte å undervise, om jeg får si det selv. Som lærer ønsker jeg ikke å stå utenfor eller ovenfor og fortelle hvordan ting er eller skal være. Jeg ønsker heller å ta utgangspunkt i deltagernes erfaringer. Det gjør at undervisningen blir relevant for deltagerne. Dessuten er det jo mye i meditasjonsundervisning som kan høres litt høytflyvende ut. Jeg er opptatt av at undervisningen skal være jordnær, forklarlig med enkel psykologi, og når deltagernes erfaringer ligger til grunn for undervisningen sørger jeg for at jeg holder undervisningen på et nivå som er riktig for deltagerne.

Kveldens hovedmeditasjon

Hver kveld gjør vi en litt lenger meditasjon, og denne kommer her. Jeg introduserer meditasjonen ganske kort, og jeg er mer opptatt av å forklare hvordan vi gjør den enn å snakke teoretisk om den. Denne varer gjerne i 20 minutter.

Første økt er som oftest betydelig lenger enn andre økt.

Pause

Vi har ti minutter pause der vi reiser oss (iblant reiser vi oss midt i undervisningen også bare for å gi kroppene det de trenger). Det er kaffe, te, nøtter og sjokolade i pausen, og samtalen går løst om hva som helst.

Tema

Etter pause introduserer jeg et tema. Det kan handle om vanskelige og gode relasjoner, om stress, om tanker/følelser/fornemmelser, om prestasjoner, om hvordan vi ser på oss selv, om selvtillit, om hva det betyr å være snill med seg selv, etc. Igjen så prøver jeg å forankre dette i deltagernes erfaringer, så ibland begynner jeg med å spørre om hvordan deltagerne forholder seg til forskjellige situasjoner eller temaer. Iblant får de tid til å snakke om dette med en annen deltager.

Vi gjør flere små øvelser i denne bolken som vi føler på og samtaler om. Målet med disse er både å kjenne litt dypere på selve temaet, men også å gi verktøy for hvordan vi kan håndtere slike situasjoner annerledes i hverdagen.

Avsluttende meditasjon og oppgaver

Vi gjør gjerne en kort avsluttende meditasjon, og til sist snakker vi om hva deltagerne skal gjøre til neste gang. Jeg legger stor vekt på at deltagerne finner sin egen vei med hjelp av verktøyene jeg presenterer. Det betyr at du som deltager jobber mest med de meditasjonene som føles riktige ut for deg, men du prøver selvfølgelig alt vi gjennomgår i undervisningen.

Jeg håper dette gir et inntrykk av hvordan undervisningen ser ut. Bare spør om du lurer på noe.

NYHETSBREV

MEDITASJONSTIPS | MINDFUL MIDDAG

RETREATER | KONSERTER | KURS KAFFEMEDITASJON

Vi snakkes!