Viderekomne: Mindful hverdag

Å velge et åtteukerskurs er et sterkt valg. Det handler om at du velger å bli mer hengiven det som er autentisk og viktig i livet. Det handler om å bli mer bevisst, å åpne sansene for inntrykk og å være mer nærværende i relasjoner. I dette kurset går vi dypere inn i sittende/formell praksis, og vi jobber med øvelser som hjelper oss til å være mindful i livets alle situasjoner, uansett det er på jobb, sammen med mennesker eller når vi er alene med vanskelige eller vakre tanker.

Kurset passer for deg som allerede er kjent med grunnleggende mindfulnessmeditasjoner. Du kan allerede være hengiven din praksis eller du kan ha mistet din praksis og trenge en ny start.

Praktisk

Dato: Tirsdager, 22/1-26/3, 2018 (NB! opphold både 19/2 og 26/2)
Tid: 18.00-20.30
Pris: 3800/2800 kroner. 2800 er redusert pris. Jeg stoler på din vurderingsevne angående om du trenger redusert pris, men husk gjerne at dette er min jobb når du gjør din vurdering. Jeg vil ikke spørre deg om hvorfor du trenger en redusert pris (men jeg lytter gjerne hvis du har behov for å fortelle noe).
Deltagerantall: Kurset har maks åtte deltagere for at du skal få den personlige hjelp du trenger og plass til å ta del i samtaler i gruppen. Det må være minst fem deltagere for at kurset skal gjennomføres.
Nettsted med lydfiler: Du får tilgang til et nettsted med lydfiler. Dette inneholder allerede en lang rekke mindfulnessmeditasjoner, og det vil bli utvidet i løpet av kursets gang. Du har garantert tilgang til lydfilene i seks måneder fra kursets begynnelse.
Inspirasjonsmail: Fem dager i uken får du en inspirasjonsmail for å utfordre deg og minne deg om å øve deg i mindfulness i hverdagen. Du får dette i løpet av hele kursforløpet (mer sjeldent i løpet av kursets ferieuker). Hvert brev har en konkret liten øvelse som du kan gjøre – sittende imens du leser eller etterpå i løpet av dagen.

Er du usikker på om kurset er for deg?

Ring meg eller spør på e-post!

Kursbeskrivelse

Jeg ønsker at kurset skal ta utgangspunkt i dine behov, og at behovene kan møte min plan for kurset som er:

Meditasjon med lukkede øyne

Kjernen i mindfulness er den formelle praksis, altså den sittende eller liggende meditasjonen. Det er nærværet eller bevisstheten vi øver her som vi ønsker å bringe ut til alle situasjoner i livet. Hver kurskveld gjør vi noe formell praksis sammen.

Meditasjon med åpne øyne

Så er det livets alle andre situasjoner. Vi spiser mindfult sammen, vi lærer mindful lytting, å snakke mindfult både til venner/familie og til mange mennesker, vi utforsker virkeligheten med sansene, identifiserer stressmarkører, jobber mindfult med våre tankemønstre, ser på hvordan vi kan ta plass i vanskelige relasjoner og gå dypere inn i relasjonene som allerede er vakre.

Mål

Jeg har som mål med kurset at du helt naturlig skal praktisere mindfulness i flere situasjoner i livet. Og der mindfulness ikke kommer naturlig håper jeg at kurset skal inspirere deg til å bli mer kreativ i å finne egne måter for å møte både nytelse og utfordringer. Til sist håper jeg at kurset gir deg noen inderlige erfaringer av meditasjonens innerste rom, uansett hva du har for navn på dette rommet.

Krav til tidligere erfaring

Du skal helst ha tatt et åtteukerskurs tidligere samt praktisert minst i noen måneder. Kurset kan være for deg som trenger å komme tilbake til meditasjon/mindfulness. Eller det kan være for deg som har meditert i mange år og som ønsker å gå dypere i din praksis.

Hvis ord som «kroppsskanning» og «mindfulnessmeditasjon» er kjent for deg kan du trygt melde deg på. Hvis ikke kan du gjerne skrive en rad og fortelle om din tidligere erfaring med meditasjon og/eller mindfulness.

Har du mindre erfaring og likevel har lyst på kurset? Ta kontakt så snakker vi om hvorvidt kurset er for deg eller ikke.

Hvilken tradisjon er meditasjonen basert på?

Klassisk «vestlig» mindfulness i Jon Kabat-Zinns ånd. Men kurset drar også veksler på bakgrunnen til Magnus i andre meditasjonsformer, som gestaltterapeut, forskningsleder, lærer i kreative fag, og mye mer.

Kommer du fra en annen tradisjon?

Du er hjertelig velkommen! Kveldene skal imidlertid brukes på å gå i dybden på egen praksis og erfaring. Du vil bli bedt om å møte øvelsene med personlig innsats, åpenhet, nysgjerrighet og aksept.

Magnus Andersson, kursleder

Jeg er meditasjonslærer, har doktorgrad i stillhet, underviser tango og brenner for å integrere meditasjon og mindfulness i gestaltterapi (jeg er gestaltterapeut under utdanning og jeg tar klienter). Jeg har arbeidet som forsker med lederansvar, utøvende pianist med hundrevis av konserter, musikkritiker, journalist og mye annet rart.
Les mer om meg her…
Interessert i gestaltterapi? Sjekk: her…

Hvordan er det å gå mindfulnesskurs med Magnus?

Følgende er hentet fra evalueringer av tidligere kurs. Alt er gjengitt med deltagernes tillatelse.

Om hva kurset og mindfulness gjort med deltagerne

“Jeg opplever at jeg har mer tålmodighet i min hverdag. Jeg har blitt mer bevisst på at ro, hvile og pusterom er viktige ingredienser som jeg må rydde plass til i mitt liv for å øke min livskvalitet, samt for at jeg skal kunne være en bedre person i møte med de rundt meg. Jeg tror også at jeg har blitt bedre på å prioritere oppgaver/gjøremål i løpet av en dag. Blitt mer bevisst aktiviteter som gir meg overskudd i hverdagen min. Tror ikke jeg lyver hvis jeg sier at jeg har blitt en gladere person.”

“Jeg føler at øvelsene og samtalene vi har hatt, gir meg en trygghet i det å vite at jeg har noen gode verktøy å ty til når jeg opplever krevende situasjoner. Jeg er også mer bevisst det å være til stede i øyeblikket, bruke sansene og hente meg inn når tankestrømmen plager meg eller gjør meg fraværende. Jeg klarer i større grad å ta et metaperspektiv på hvordan jeg tenker, og å registrere hva jeg kjenner og akseptere det uten å drukne i følelsene eller fornemmelsen.”

Om læreren

“Jeg syns du er en fantastisk lærer og gruppeleder. Jeg får masse ut av hver eneste kurskveld. Nøkkelen for meg er at du på en flott måte kombinerer det å formidle kunnskap, dele engasjement og egne erfaringer gjennom praksis og bruke de medmenneskelige kvalitetene du har. Det gjør at du ikke bare snakker til hodene våre, men møter oss på flere plan og som hele mennesker.”
“Jeg synes du på en fin og lærerik måte evner gang på gang å ta i mot fra gruppen, kna det og omformulere det som ble sagt slik at det ga ny og dypere mening. Jeg opplever deg som tilstedeværende og behagelig. Du ser og hører alle i gruppen. Gir alle plass og gir av deg selv.”

Om gruppen

“Utrolig fin gjeng. Spennende sammensetning av mennesker i forskjellige aldre, med forskjellige utfordringer, Allikevel kan vi møtes, se og anerkjenne hverandre. Jeg merker at etter kurset på tirsdager har jeg lært så mye mer og blitt så inspirert av de andre i gruppen, samt deg som instruktør. 
Jeg har opplevd gruppen som åpen, varm, ivaretakende og undrende.”
“Kjempefin! Varme og åpne mennesker der alle bidrar, og uten at noen enkeltperson tar all plassen. Det gjør at vi lærer av og inspirerer hverandre.”

Om e-postene

“De er innholdsrike, gir gode påminnelser og oppgaver. De kommer jeg til å sørge for å ha tilgjengelige etter kurset som en guide og huskeliste til meg selv”

Hvorfor skal andre ta kurset

“Fordi det er en fin introduksjon til mindfulness meditasjon og fordi dette er et kurs som jeg mener de aller fleste ville hatt utbytte av.”
“Fordi jeg er trygg på at min venn vil bli godt ivaretatt og lære masse som er verdifullt uansett livssituasjon.”

Annet

“Tusen takk og veldig takknemlig for et innholdsrikt og verdifullt kurs.”
“Jeg er bare så glad for å være med på kurset og takknemlig for alt det du og kurset gir meg.”

Les flere uttalelser om Magnus her…

Påmelding / interesse

Spørsmål? Send mail til magnus@meditasjon-oslo.no eller ring Magnus på 922 936 20 eller ta uforpliktende kontakt med hjelp av påmeldingsskjemaet.

Ønsker du å melde deg på? Bruk påmeldingsskjemaet. Påmeldingen er bindende og du vil bli bedt om å betale kursavgiften for å bekrefte din plass på kurset.

2018: Mindfulness - 8 uker (videregående - ny)
E-postadresse
Bekreft e-postadresse

Påmeldingen er bindende. Du blir tilsendt faktura etter påmelding.