Viderekomne: Mindful hverdag

Kurset baseres på behovene og erfaringene til deltagerne. Derfor har kurset maks syv deltagere, slik at alles behov skal bli del i kursets utforming. Det er også viktig at det er plass for at alle deltagerne skal få personlig hjelp samt plass til å ta del i samtaler.

Som deltager får du tilgang til et nettsted med lydlydfiler og beskrivelser av hjemmearbeidet. Du får dessuten en daglig inspirasjonsmail (ikke kursdagen og søndager), som minner deg på å øve deg i mindfulness i hverdagen.

Usikker på om det er for deg? Ta en kaffe med meg! Eller ring meg. Eller ta en kaffe bare fordi du har lyst til å treffe meditasjonslæreren din.

Kursbeskrivelse

Kursets form er altså preliminær. Dine erfaringer vil være essensielle for å forme kurset, men her er noen grunnleggende tanker likevel:

Mindfulness kan grovt sett deles inn i den formelle sittende/liggende praksis med lukkede øyne, og alt som skjer med åpne øyne. Kursforløpet begynner og slutter med moduler som hjelper deg til å gå i dybden av den formelle praksis. Denne er kjernen. Det er i den sittende/liggende praksis vi går dypest inn i den meditative erfaringen. Vi vil også bruke noe tid de andre kveldene på de aller mest grunnleggende og stille meditasjonene.

Resten av tiden bruker vi på å være i «alt det andre», altså i alt som skjer i livet når vi ikke sitter ned med lukkede øyne. Jeg har satt sammen et program der vi berører temaer som stress, spising, lytting, sansene, tankemønstre og noen andre temaer. Vi vil også arbeide på å gå dypere i hvordan vi bruker grunnleggende mindfulness-ferdigheter, som å være nærværende med pusten eller kroppen. Det kan handle om å puste sammen med andre eller å utføre enkle berøringsøvelser. Jeg tror disse øvelsene kan gjør deg til en mer sensitiv og nærværende lytter, samtidig som du tar vare på din egen integritet. Ikke minst handler det om å erfare livet enda mer helt og fullt.

Jeg har som mål med kurset at du helt naturlig skal praktisere mindfulness i flere situasjoner i livet. Og der mindfulness ikke kommer naturlig håper jeg at kurset skal inspirere deg til å bli mer kreativ i å finne egne måter for å møte både nytelse og utfordringer. Til sist håper jeg at kurset gir deg noen inderlige erfaringer av meditasjonens innerste rom, uansett hva du har for navn på dette.

Dato, tid, pris

Dato: 15/1-5/3, 2018 (åtte kvelder)
Tid: 18.30-21.
Pris: 3800/2800 kroner. 2800 er redusert pris. Jeg stoler på din vurderingsevne angående om du trenger redusert pris, men husk gjerne at dette er min jobb når du gjør din vurdering. Jeg vil ikke spørre deg om hvorfor du trenger en redusert pris (men jeg lytter gjerne hvis du har behov for å fortelle noe).

Krav til tidligere erfaring

Du skal helst ha tatt et åtteukerskurs tidligere samt praktisert minst i noen måneder. Kurset kan være for deg som trenger å komme tilbake til meditasjon/mindfulness. Eller det kan være for deg som har meditert i mange år og som ønsker å gå dypere i din praksis.

Hvis ord som «kroppsskanning» og «mindfulnessmeditasjon» er kjent for deg kan du trygt melde deg på. Hvis ikke kan du gjerne skrive en rad og fortelle om din tidligere erfaring med meditasjon og/eller mindfulness.

Har du mindre erfaring og likevel har lyst på kurset? Ta kontakt så snakker vi om hvorvidt kurset er for deg eller ikke.

Hvilken tradisjon er meditasjonen basert på?

Klassisk «vestlig» mindfulness i Jon Kabat-Zinns ånd. Men kurset drar også veksler på bakgrunnen til Magnus i andre meditasjonsformer, som gestaltterapeut, forskningsleder, lærer i kreative fag, og mye mer.

Kommer du fra en annen tradisjon?

Du er hjertelig velkommen! Kveldene skal imidlertid brukes på å gå i dybden på egen praksis og erfaring. Du vil bli bedt om å møte øvelsene med personlig innsats, åpenhet, nysgjerrighet og aksept.

Magnus Andersson, kursleder

Jeg er meditasjonslærer, har doktorgrad i stillhet, underviser tango og brenner for å integrere meditasjon og mindfulness i gestaltterapi (jeg er gestaltterapeut under utdanning og jeg tar klienter). Jeg har arbeidet som forsker med lederansvar, utøvende pianist med hundrevis av konserter, musikkritiker, journalist og mye annet rart.
Les mer om meg her…
Interessert i gestaltterapi? Sjekk: her…

Hvordan er det å gå mindfulnesskurs med Magnus?

Følgende er hentet fra evalueringer av tidligere kurs. Alt er gjengitt med deltagernes tillatelse.

Om hva kurset og mindfulness gjort med deltagerne

«Jeg opplever at jeg har mer tålmodighet i min hverdag. Jeg har blitt mer bevisst på at ro, hvile og pusterom er viktige ingredienser som jeg må rydde plass til i mitt liv for å øke min livskvalitet, samt for at jeg skal kunne være en bedre person i møte med de rundt meg. Jeg tror også at jeg har blitt bedre på å prioritere oppgaver/gjøremål i løpet av en dag. Blitt mer bevisst aktiviteter som gir meg overskudd i hverdagen min. Tror ikke jeg lyver hvis jeg sier at jeg har blitt en gladere person.»

«Jeg føler at øvelsene og samtalene vi har hatt, gir meg en trygghet i det å vite at jeg har noen gode verktøy å ty til når jeg opplever krevende situasjoner. Jeg er også mer bevisst det å være til stede i øyeblikket, bruke sansene og hente meg inn når tankestrømmen plager meg eller gjør meg fraværende. Jeg klarer i større grad å ta et metaperspektiv på hvordan jeg tenker, og å registrere hva jeg kjenner og akseptere det uten å drukne i følelsene eller fornemmelsen.»

Om læreren

«Jeg syns du er en fantastisk lærer og gruppeleder. Jeg får masse ut av hver eneste kurskveld. Nøkkelen for meg er at du på en flott måte kombinerer det å formidle kunnskap, dele engasjement og egne erfaringer gjennom praksis og bruke de medmenneskelige kvalitetene du har. Det gjør at du ikke bare snakker til hodene våre, men møter oss på flere plan og som hele mennesker.»
«Jeg synes du på en fin og lærerik måte evner gang på gang å ta i mot fra gruppen, kna det og omformulere det som ble sagt slik at det ga ny og dypere mening. Jeg opplever deg som tilstedeværende og behagelig. Du ser og hører alle i gruppen. Gir alle plass og gir av deg selv.»

Om gruppen

«Utrolig fin gjeng. Spennende sammensetning av mennesker i forskjellige aldre, med forskjellige utfordringer, Allikevel kan vi møtes, se og anerkjenne hverandre. Jeg merker at etter kurset på tirsdager har jeg lært så mye mer og blitt så inspirert av de andre i gruppen, samt deg som instruktør. 
Jeg har opplevd gruppen som åpen, varm, ivaretakende og undrende.»
«Kjempefin! Varme og åpne mennesker der alle bidrar, og uten at noen enkeltperson tar all plassen. Det gjør at vi lærer av og inspirerer hverandre.»

Om e-postene

«De er innholdsrike, gir gode påminnelser og oppgaver. De kommer jeg til å sørge for å ha tilgjengelige etter kurset som en guide og huskeliste til meg selv»

Hvorfor skal andre ta kurset

«Fordi det er en fin introduksjon til mindfulness meditasjon og fordi dette er et kurs som jeg mener de aller fleste ville hatt utbytte av.»
«Fordi jeg er trygg på at min venn vil bli godt ivaretatt og lære masse som er verdifullt uansett livssituasjon.»

Annet

«Tusen takk og veldig takknemlig for et innholdsrikt og verdifullt kurs.»
«Jeg er bare så glad for å være med på kurset og takknemlig for alt det du og kurset gir meg.»

Les flere uttalelser om Magnus her…

Påmelding / interesse

NYHETSBREV

MEDITASJONSTIPS | MINDFUL MIDDAG

RETREATER | KONSERTER | KURS KAFFEMEDITASJON

Vi snakkes!